لیزر سبز (ویدئو)

لیزر سبز حرارتی اصل /لیزر حرارتی ارزان/لیزر حرارتی قوی

در این صفحه ویدئو های کلی از ظاهر و اشکال هندسی زیبایی که توسط لیزر حرارتی ۵ سر ایجاد میشود و طریقه کارکردن با لیزر سبز حرارتی را میتوانید مشاهده کنید.

البته اشکال هندسی لیزر سبز ۵ سر هم همانند این نوع لیزر حرارتی میباشد و فقط طیف نوری ایجاد شده توسط  لیزر سبز ۵ سر و تک سر ضعیفتر از لیزر حرارتی میباشد .

در صورت پشتیبانی نکردن مرورگز شما از نمایش ویدئو ها میتوانید ویدئو ها را از این لینکهای زیر دانلود بکنید. و توسط ویدئو پلیر ها مشاهده نمایید. فرمت فیلم های لیزر سبز ها mp4 میباشد.

توجه :

در ویدئو ها اشکال خط سیر نوری مستقیم که توسط لیزر ها ایجاد میشود و اساس کار لیزر سبز ها میباشد و باید در فضای ازاد فیلم برداری میشد و به دلیل کیفیت پایین دستگاه فیلم برداری گذاشته نشده است . ما از این بابت شرمنده شما عزیزان هستیم .

 

ویدئو لیزر سبز حرارتی اصل شماره ۱

خرید لیزر حرارتی

ویدئو اشکال هندسی ایجاد شده توسط لیزر سبز حرارتی (همچنان که در بالا توضیح داده شد که این اشکال هندسی مشابه اشکال هندسی ایجاد شده توسط لیزر سبز ۵ سر و لیزر سبز تک سر میباشد ولی با طیف نور ضعیف تر )

اشکال هندسی ایجاد شده توسط یک کلاهک لیزر حرارتی قوی و لیزر سبز ۵ سر

 خرید لیزر سبز

اشکال هندسی ایجاد شده توسط کلاهک دیگر لیزر حرارتی اصل و لیزر سبز ۵ سر

 لیزر حرارتی اصل

اشکال هندسی ایجاد شده توسط کلاهک دیگر  لیزر سبز حرارتی اصل و ارزان و لیزر سبز ۵ سر

 لیزر سبز حرارتی اصل

اشکال هندسی ایجاد شده توسط کلاهک دیگر لیزر حرارتی قوی و لیزر سبز ۵ سر

 

کلمات کلیدی:

لیزر حرارتی ۱۰۰۰ میلی وات لیزر حرارتی مدل ۳۰۳ لیزر حرارتی بسیار قویjd-303 فروشگاه اینترنتی لیزر حرارتی و لیزر سبز خرید اینترنتی و فروش اینترنتی لیزر سبز و حرارتی ۵ سر و تک سر